Hiển thị một kết quả duy nhất

20,000
26,000
35,000
35,000
18,000
25,000